I/S EGEDAL

Velkommen til Egedal

EGEDAL ER ET LANDBRUG VED VEKSØ FRA 1780 PÅ 125 HA,

DERUDOVER HAR VI KONTOR FOR VIRKSOMHEDEN uQUALIO, SAMT 3 UDLEJNINGSBOLIGER

OM  EGEDAL

Egedalgaard udgør 124 ha som er bortforpagtet fordelt med 60 ha i omdrift. Der dyrkes traditionel planteavl som hvede, vårbyg, græsfrø, samt vinterraps. Vi har 30 ha enge som ligger i Værebro Ådal og i Helledemosen. En nabo låner engarealerne til afgræsning med kødkvæg. Når det er muligt, slås der hø på nogle af arealerne til vinterfoder. Alle engarealer drives uden brug af sprøjtemidler.


Egedal modtager EU-tilskud og er et bivenligt landbrug

I/S EGEDAL,

Egedalsvej 9, 3670 Veksø Sj.

CVR nr. 36213620

Kontortid: Hverdage 9-15

T: +45 20 32 52 72

M: Kontor@Egedalgaard.dk